Effectief

Wij werken zeer effectief

Behandeling, onderzoek, preventie met één samenwerkingspartner.

Inzet van goed opgeleide professionals in medische trainingstherapie en arbeidsgerelateerde fysiotherapie.

Praktische aanpak, heldere en haalbareadviezen.

Korte lijnen, snelle actie bij vragen of problemen (binnen 24 uur!).

Herkenbaarheid voor werknemers door kleinschaligheid.

Dicht bij u in de buurt!